Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

2500 organizacji pożytku publicznego zniknęło z listy Ministerstwa


W grudniu 2010 r. ok. 2500 organizacji pożytku publicznego przestało istnieć na liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na skutek zaniedbania obowiązku, jaki spoczywa na organizacjach PPP, tj. złożenia corocznego, pisemnego sprawozdania ze swojej działalności do Ministerstwa Pracy.


Na te organizacje nie będzie można przekazać 1% swojego podatku.

Stowarzyszenie Razem informuje, że dopełniło obowiązku złożenia sprawozdania i znajduje się na liście organizacji PPP na stronie 27:  http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/1%20procent/wykaz%20do%20publikacji%2015%2012%202010.pdf

WSPIERAJĄ NAS