Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Badanie poprzez ankietę


Serdecznie zapraszamy matki dzieci z zespołem Downa do wzięcia udziału w badaniu poprzez ankietę, która jest integralną częścią projektu, jest długa więc dziękujemy za wyrozumiałość 🙂

Dotyczy badań: Poszukiwanie czynników predysponujących do wystąpienia trisomii chromosomu 21 prowadzonych przez  prof. Roberta Śmigla z Katedry Genetyki Uniwersytetu Medycznego.

Osoby, które nie miały jeszcze pobranej krwi a zgadzają się na uczestnictwo w projekcie proszę o kontakt e-mailowy

W miarę możliwości proszę wypełnić ankietę internetowo pod adresem (ankieta online, poniżej jest link, proszę na niego kliknąć):

http://goo.gl/forms/jwxYVBqhO4

Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety warto przygotować:
– książeczkę zdrowia dziecka
– karty informacyjne ze szpitala (wypis ze szpitala)
– informacje na temat dotychczasowego leczenia i rehabilitacji dziecka.

Jeżeli będzie jakikolwiek problem w wypełnieniu ankiety online, proszę napisać e-maila z prośbą o przesłanie ankiety w Wordzie.

Wymagane w ankiecie wyniki badań proszę odesłać na adres:
– przesłać drogą e-mailową: robert.smigiel@umed.wroc.pl  (wypełniona ankieta w wersji Word)
– przesłać pocztą klasyczną Robert Śmigiel, Katedra Genetyki, Ul. Marcinkowskiego 1, 50-368, Wrocław (w formie wydruku)

Nasze badania (prowadzone za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) same w sobie są anonimowe i analizując wyniki ankiet, nie przedstawiamy żadnych danych personalnych  pacjentów.

dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.

WSPIERAJĄ NAS