Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Integracyjne szkółki sportowe Myszki Norki


Integracyjne Szkółki Sportowe

Zapraszamy dzieci na bezpłatne Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać się będą od początku września w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. czwartki w godz. 18-19: szkółka siatkówki na siedząco

2. czwartki w godz. 19-20: szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 12 r.ż.

3. piątki w godz. 19-20: szkółka piłki nożnej dla dzieci do 12 r.ż.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych. Poprzez udział w zajęciach dzieci pełno- i niepełnosprawnych kształtuje się u nich postawa akceptacji i tolerancji wobec odmienności.

ZAPISY pod adresem mailowym: myszkanorka@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i w przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązkowo nr orzeczenia.

Dzieci z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w zapisach!

Więcej informacji na stronie: http://myszkanorka.pl

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WSPIERAJĄ NAS