Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Konferencja: “Dzieci z trisomią chromosomu 21 – inne czy takie same?”


Konferencja odbędzie się 9 grudnia br. w Hotelu Scandic Wrocław, ul. Piłsudskiego 49-57

Termin:              09 grudnia 2017 r. (sobota), godz. 9.00-15.00

Miejsce:             Hotel Scandic Wrocław, ul. Piłsudskiego 49-57

Koszt:                50,00 zł

Zgłoszenia:        konferencja@potrafiepomoc.org.pl 

 

PROGRAM KONFERENCJI

09.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – Przywitanie Komitetu Organizacyjnego:  prof. nadzw. Robert Śmigiel, mgr Adam Komar, Mariola Shrivastava

 

  1. Leczenie – prowadzący sesję dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw

 

10.15 – 10.45  Trisomia chromosomu 21 – sprawdzona i nowa wiedza, oczekiwania i ślepe uliczki – prof. R. Śmigiel

10.45 – 11.15  Dyskusja

11.15 – 11.30  Wręczenie certyfikatów Wrocław bez Barier

11.30 – 11.45  Przerwa kawowa

 

  1. Rehabilitacja – prowadzący sesję dr n. hum. Teresa Kaczan

11.45 – 12.15  Przywołanie „ustawy za życiem“ i oczekiwania rodziców w pierwszych miesiącach życia dziecka  – Mariola Shrivastava

12.15 – 12.40  Racjonalna rehabilitacja u dzieci z trisomią chromosomu 21- co to znaczy? – dr n. hum Teresa Kaczan

12.40 – 13.10  Żywienie  u dzieci z trisomią chromosomu 21 – mgr Katarzyna Szurek Nawrat

13.10 – 13.50  Obiad

 

  1. Edukacja (rodziców, lekarzy, specjalistów terapii i pozostałych uczestników) – prowadzący sesję mgr Adam Komar

13.50 – 14.10  Zaburzenia ze spektrum autyzmu  w trisomii  chromosomu 21 – dr nauk hum Magdalena Kazimierska Zając

14.10 – 14.30  Możliwości i ograniczenia pracy dydaktyczno-wychowaczej z dziećmi z trisomią 21 – mgr Agata Pietrzyńska

14.30 – 14.50  Kształtowanie wizerunku osób z  trisomią chromosomu 21 w mediach społecznościowych – dr Luba Jakubowska

14.50 – 15.00  Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Zgłoszenia:         konferencja@potrafiepomoc.org.pl 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Organizatorzy:

Fundacja „Potrafię Pomóc”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie”

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Studenckie Koło Naukowe Neonatus

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:         Dr n. hum Teresa Kaczan

Dr n.hum Magdalena Kazimierska Zając

Dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.

Mgr Adam Komar – Prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”

 

Członkowie:                Mgr Marzena Terpiłowska, Mgr Małgorzata Trebenda

WSPIERAJĄ NAS