Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Nowy program Stowarzyszenia EDSA


Stowarzyszenie EDSA, którego członkiem jest również nasze Stowarzyszenie ma dla nas wszystkich propozycję, poniżej e-mail od wiceprezydenta EDSA Fulya Ekmen:

Drodzy użytkownicy,

Jednym z celów EDSA jest  wzajemne odwiedzanie rodzin, które mają dziecko z zespołem Downa lub osobę spokrewnioną, zamieszkałych w różnych krajach.

Wierzymy, że wymiana doświadczeń i możliwość zobaczenia różnych kultur dla nas wszystkich bardzo fajna sprawa. Dlatego też zaprojektowaliśmy stronę internetową www.edsafamily.com i stworzyliśmy platformę o nazwie Rodzinny Program Wymiany (FEP).

O Programie FEP

Celem tej platformy jest stworzenie sieci między rodzinami, które mają dziecko z zespołem Downa na całym świecie. Rodziny mogą udostępniać sobie nawzajem wizyty w ich ojczyźnie.

Kiedy rodzina staje się członkiem sieci, może oferować usługi dla innej rodziny, która chce odwiedzić dany kraj, np. bezpłatne zakwaterowanie w domu itp.

W ten sam sposób można zobaczyć inne rodziny i wybrać jedną z nich.

Proszę przed podjęciem decyzji odwiedzin wziąć pod uwagę koszty ewentualnych biletów na wycieczki po mieście, wstępów. Wybór jakości i rodzaju usług należy do rodziny, która przyjmuje gości. Można być gospodarzem lub odwiedzającym lub jednym i drugim.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, jednak każdy członek tej sieci musi być zatwierdzony przez organizację lokalnego członka. Dlatego, jeśli chcesz zostać członkiem w tej platformie, twoje informacje będą udostępniane lokalnej organizacji do zatwierdzenia i jeśli zostaną one potwierdzone, zostaną udostępnione innym członkom platformy.

 Sposób rejestracji jest bardzo łatwy za pomocą strony internetowej.

 1. Utworzyć konto za pomocą “Sign Up” przycisk
 2. Konto będzie zatwierdzenie przez stowarzyszenie w celu uzyskania zabezpieczenia konta.
 3. Po zatwierdzeniu można korzystać z platformy. Wystarczy “Sign In”!
 4. Można utworzyć zaproszenie za pomocą przycisku “Utwórz” Zaproszenie lub można przeglądać zaproszenia za pomocą przycisku “Zobacz zaproszenie”
 5. Można zobaczyć wszystkie zaproszenia lub filtrować je za pomocą przycisk “Szukaj”
 6. Na stronie głównej: Podczas przewijania w dół można zobaczyć wszystkie kraje w programie i liczby zaproszeń związanych z tym krajem.

Mamy nadzieję, że będziecie mieć dużo radości odbywając swoją podróż przez różne kultury.

Proszę zarejestrować się jako członek platformy “Sign Up” i  utworzyć zaproszenie.

Nie zapomnij napisać referencje po wizycie.

Odpowiedzi na pytania: http://www.edsafamily.com/help.asp

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@edsafamily.com

Z poważaniem,

Fulya Ekmen Edsa – Członek Zarządu

Wiceprezydent

 

A oto oryginalna treść maila:

Dear members,

As EDSA, one of our aim is to introduce to the families who has a child or a relative with Down syndrome leaving in different countries. We belive that changing experiences and see different cultures are great possiblity for us. Therefore we design a website www.edsafamily.com and create a platform called Family Exchange Programme (FEP).

About FEP Programme

The aim of that platform is to create a network between families who have child with Down Syndrome around the world. Families can host each other in their homeland.

Once you became a member of the network you can offer a service to a family or free accomodation in your house etc. who wants to visit your country. Same way you can see other families’ offers and choose one of them. Please ask costs before deciding your visit. Families don’t have to obtain free services like free tickets of city tours etc. Quality and kind of services are up to the family. You may be a host or visiter or both.

Your personal information will not be shared with third parties. But every membership have to be approved by member’s local organization. Therefore when you want to become a member of this platform, your informations will be shared with your local organization for approval and after your membership is confirmed, all informations that you gave will be seen by other members of the platform.

It is very easy to use the website.  

 1. You create an account by using “Sign Up” button
 2. The account will approve by your association to obtain the account security.
 3. After approvement you can use the platform. Just “Sign In” !
 4. You can create an invitation by using “Create Invitation” button or you can View Invitation by using “View Invitation” button
 5. You can view all invitations or filter by using “Search” button
 6. In the home page: When you scroll down you can see all countries in the programme and number of invitations related with that country.

We hope you will enjoy your journey through different cultures. Please make your members “Sign Up” and “Create Invitations”.J

Please translate and put this information on your website.

Don’t forget to write testimonials after your visit J

For FAQ http://www.edsafamily.com/help.asp

 

If you need help please don’t hesitate to write to the email support: info@edsafamily.com

WSPIERAJĄ NAS