Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Specjalna Szkoła Podstawowa “Handicap” ogłasza nabór do klasy I


Kto z Rodziców stoi przed wyborem szkoły dla swojego dziecka, może skorzystać z tej propozycji. Polecamy.

STOWARZYSZENIE HANDICAP
Wrocław,  ul. Stawowa 1a 

tel, fax 71-34-378-15

www.handicap.edu.pl

Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Handicap

prowadzi  nabór do klasy I w roku szkolnym 2018/19.

Szkoła przeznaczona  jest  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Posiadamy  uprawnienia szkoły publicznej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych zespołach klasowych

( 4-6 osobowych ) w oparciu o indywidualne programy

dydaktyczno- terapeutyczne,  dostosowane do możliwości każdego

ucznia.

Obok nauki szkolnej wszyscy uczniowie objęci są programem kompleksowej  rehabilitacji obejmującej: 

  • rehabilitację ruchową
  • terapię pedagogiczną
  • terapię psychologiczną (indywidualną i grupową)
  • terapię logopedyczną
  • zajęcia w pracowni komputerowej
  • warsztaty plastyczne
  • muzykoterapię
  • inne zajęcia terapeutyczne

 Zajęcia prowadzi  wyspecjalizowana kadra.

Zapewniamy życzliwą, przyjazną  atmosferę i rodzinny klimat.

Istnieje możliwość kontynuacji nauki w prowadzonej przez Stowarzyszenie Handicap szkole ponadpodstawowej, przysposabiającej do pracy.

Zapewniamy opiekę w godz.7:00 – 18:00

Czesne – 50 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku)

WSPIERAJĄ NAS