Skip to content
Dzieci niepełnosprawne z ulgą prorodzinną bez względu na wiek Drukuj
 

Dzieci niepełnosprawne z ulgą prorodzinną, bez względu na wiek

Dorosłe dziecko niepełnosprawne objęte jest ulgą prorodzinną bez względu na wiek, o ile otrzymywało dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.


 

Podatnicy wychowujący dzieci niepełnosprawne mogą odliczyć od podatku dochodowego ulgę prorodzinną, jednak w przypadku dorosłych dzieci stosują oni preferencję na specjalnych warunkach.

Przepisy dotyczące stosowania ulgi prorodzinnej uregulowane zostały w art. 27f ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W przypadku dzieci małoletnich, tj. takich, które nie mają ukończonych 18 lat, ulgę zawsze odlicza się na tych samych zasadach, czyli pod warunkiem wykonywania w stosunku do dziecka władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego. Dzieci te nie muszą spełniać żadnych specjalnych wymogów.

W przypadku dzieci pełnoletnich można wyodrębnić dwie grupy dzieci objętych ulgą prorodzinną: dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Na dzieci niepełnosprawne ulgę można odliczać bez względu na ich wiek (w przypadku pozostałych dzieci górna granica wieku na potrzeby ulgi to 25 lat). Do dorosłych dzieci niepełnosprawnych nie mają także zastosowania wymogi: nauki w szkole i nieuzyskiwania dochodów (powyżej 3089 zł rocznie). Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wszystkich dzieci ulga prorodzinna nie może być odliczana, gdy do dziecka miały zastosowanie w roku podatkowym przepisy o podatku linowym, karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym (z wyjątkiem ryczałtu od przychodów z najmu).

Jedynym warunkiem odliczania ulgi na pełnoletnie dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek jest otrzymywanie przez nie jednego ze świadczeń. Są to: renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny.

Warto wyjaśnić, że dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny wypłaca wójt (burmistrz lub prezydent miasta), choć może on upoważnić do tego swojego zastępcę lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

PRZYKŁAD

Ile wyniesie kwota ulgi za opiekę nad niepełnosprawnym synem

Podatnicy wychowują niepełnosprawnego syna, który ma 28 lat. Syn do końca września pobierał zasiłek pielęgnacyjny. Czy mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Tak. Rodzice mają prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej bez względu na wiek syna, gdyż pobierał on w 2010 roku jedno ze świadczeń wymienionych w ustawie o PIT, tj. zasiłek pielęgnacyjny. Ponieważ jednak syn nie otrzymywał tego świadczenia przez cały rok podatkowy, rodzice nie będą mogli odliczyć ulgi prorodzinnej za 12, lecz tylko za 9 miesięcy, tj. w wysokości 834,03 zł (92,67x9).


Zobacz również:
Bądź pierwszym, komentującym ten artykuł

Only registered users can write comments.
Proszę się zalogować.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Świadczenia

Gazeta Prawna - świadczenie pielęgnacyjne wyższe ale tylko dla rodziców
Dzieci niepełnosprawne z ulgą prorodzinną bez względu na wiek
Oczekiwanie na orzeczenie o niepełnosprawności nie pozbawia zasiłku
Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Formularze podatkowe za rok 2009 – PITY 2009, PIT 2009
Prawo do obniżenia czasu pracy dla Rodzica
Urlop Ojcowski
Rodzicom będzie łatwiej ubiegać się o zasiłki
Dofinansowania w nowym roku szkolnym
Urlop wychowawczy a niepełnosprawność dziecka
Kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny a kiedy świadczenie pielęgnacyjne
Zmiana okresu zasiłkowego świadczeń rodzinnych
Program Pegaz
Komputer dla Homera
Rozporządzenie o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Więcej o uldze rehabilitacyjnej
Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
PIT 2008 - Jak w rozliczeniu za 2008 rok skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
PIT 2008 - Czy przysługuje ulga na zakup leków
PIT 2008, wyjaśnienia do PIT/O
PIT 2008 – rozliczanie darowizn
Firmy mogą oszczędzać na zatrudnieniu rodziców
Jakie uprawnienia przysługują ojcu wychowującemu dziecko
Kto przez dłuższy okres będzie korzystał z zasiłków macierzyńskich i chorobowych
Opiekun odliczy ulgę na małoletnie dziecko
Formularze podatkowe za rok 2008 – PITY 2008, PIT 2008
PIT 2008: Dzieci dają większą ulgę
PIT 2008: Ulga odsetkowa, darowizny i ulgi na internet
PIT 2008: Zagraniczne dochody, polski podatek-czyli PIT dla tych, którzy wracają
Zmiany w zasiłkach w 2009
Dofinansowanie kosztów nauki
Likwidacja barier funkcjonalnych
Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych
Swiadczenie (renta) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
PIT 2009 - rozliczanie wydatków tytułem użytkowania samochodu
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Uprawnienia w podróży
Ulgi podatkowe
Kto i jak długo może korzystać z zasiłku opiekuńczego
Kto i na jakich zasadach ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego
Infolinia PFRON
Terenowe Oddziały PFRON
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w ramach PFRON.
Dofinansowania MOPS
Zasiłek pielęgnacyjny
Orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16

Logowanie

Witaj Gość.


Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Załóż sobie

Wyszukiwarka