Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Udział w badaniach i spotkanie z dietetykiem


Drodzy rodzice,

Jest doktorantką na kierunku Nauki o Zdrowiu, na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jednocześnie pracuję jako dietetyk i jestem założycielką Świętokrzyskiej Kliniki Dietetyka. Chciałabym Państwu zaproponować bezpłatną analizę składu ciała dzieci, porady i konsultacje dietetyczne oraz przedstawienie wykładu dotyczącego zasad zdrowego odżywiania.

Przy okazji chciałabym prosić Państwa o pomoc w zebraniu danych do pracy doktorskiej. Zaplanowane badania będą obejmowały:

  • wypełnienie ankiet dotyczących żywienia dzieci oraz rodziców,
  • prowadzenie 3-dniowych dzienniczków żywieniowych,
  • pomiar obwodów ciała,
  • analizę składu ciała (badanie zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody itd.)
  • pomiar poziomu aktywności fizycznej za pomocą krokomierzy, w które dzieci będą wyposażone przez minimum 3 dni.

Przed przystąpieniem do badania wyjaśnię Państwu szczegółowo jak należy wypełniać ankiety, prowadzić dzienniczek czy uruchamiać krokomierze. Wszystko jest niezwykle proste. Pragnę również zaznaczyć, że analiza składu ciała to badanie nieinwazyjne – wygląda niemal identycznie jak ważenie na domowej wadze i trwa kilka sekund. Krokomierze do pomiaru poziomu aktywności fizycznej na potrzeby tego badania zostały zakupione przez uczelnię.  Zgodnie z naszym stanem wiedzy – jeszcze nikt w Polsce a nawet na świecie, nie wykonywał takiego badania wśród dzieci z ZD. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że sprzęt może zostać uszkodzony podczas badania i nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi kosztami, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Wyżej opisane pomiary będę przeprowadzała wśród dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Dodatkowo chciałabym, aby jeden rodzic (w założeniu mama) wypełnił ankietę. Badanie zaplanowane jest łącznie wśród grupy minimum 100 dzieci, z różnych miejsc w Polsce. Dla porównania takie same pomiary przeprowadzę wśród dzieci bez zespołu Downa, więc rodzeństwo lub koledzy bez ZD, również mogą uczestniczyć w takim badaniu i pomiarach.

Na przeprowadzenie wyżej wymieniowych badań otrzymałam zgodę Komisji Bioetycznej.  

Przeprowadzając taką analizę chciałabym napisać pracę doktorską i uzyskać tytuł doktora, ale także uzupełnić brakujące dane naukowe i pomóc dzieciom z zespołem Downa. Mam nadzieję, że zebrane i opracowane dane w przyszłości pozwolą na zmianę nawyków żywieniowych, zapobieganie rozwoju nadwagi i otyłości wśród osób z trisomią 21, organizację spotkań i wykładów, a być może nawet na stworzenie siatek centylowych przeznaczonych dla dzieci z ZD, których w Polsce nie ma.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego – chętnie wyjaśnię wszystkie szczegóły prowadzonych przeze mnie badań naukowych (dane kontaktowe u administratora strony).

Serdecznie pozdrawiam i liczę na wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań,

mgr inż. Anna Wrzochal

WSPIERAJĄ NAS