Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Zapraszamy na szkolenie z metody Numicon


Zapraszamy. Ostatnie wolne miejsca!

Metoda Numicon ułatwia naszym dzieciom uczenie się matematyki, dlatego postanowiliśmy zorganizować właśnie z tej dziedziny szkolenie dla rodziców, pedagogów, terapeutów, którzy pracują z naszymi dziećmi.

Fundament sukcesów w edukacji matematycznej stanowi zbiór doświadczeń nabytych przez dziecko w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Pedagodzy biją na alarm, że doświadczenia wczesnego dzieciństwa są niezbędne w procesie dalszej, skutecznej edukacji dziecka. Ważne jest, by stwarzać warunki do poszerzania zakresu doświadczeń dziecka, by mogło samodzielnie dostrzegać związki, zależności, regularności, prawidłowości, schematy, by potrafiło uogólniać, wnioskować, kodować, rozwijać myślenie matematyczne i posługiwać się językiem matematycznym.

Realizację powyższych założeń gwarantuje METODA NUMICON.

Metoda bazuje na trzech kluczowych, mocnych stronach małych dzieci:
• umiejętność uczenia się przez działanie,
• umiejętność uczenia się przez patrzenie,
• silne wyczucie wzoru.

Poprzez odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń, dobór ćwiczeń i zadań, które mają formę zabawy, odbywają się w ruchu, wykorzystują elementy sensoryczne, zapewniają odpowiednią porcję działań na konkretach, dziecko zdobywa bogate doświadczenia matematyczne.

Dlaczego to jest takie ważne? Zanim dziecko posiądzie umiejętność dokonywania operacji formalnych musi odpowiednio długo dokonywać operacji myślowych na konkretach.

Czas szkolenia:

Termin: 19 czerwca br. 

12.00 - 15.00 4 godziny dydaktyczne (3 godziny zegarowe) 

Miejsce szkolenia: Wrocław (zostanie dokładnie podane dla osób zapisanych)
Cena 150 zł

Program szkolenia: 

• Zapoznanie Uczestników z genezą metody Numicon.
• Omówienie korzyści i zalet pracy metodą Numicon.
• Prezentacja przykładowych ćwiczeń i zajęcia praktyczne w grupach.

Metody i formy pracy:

Ćwiczenia praktyczne, indywidualne i zespołowe, wykład, dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem METODY NUMICON.

Szkolenie zakończone jest Zaświadczeniem.

Liczba uczestników w grupie:

Grupa szkoleniowa może liczyć do 20 uczestników.

WSPIERAJĄ NAS