Skip to content
Dekalog dla rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży z chorobami serca Drukuj

 Nadzieja dla serc" to program realizowany przez polską firmę farmaceutyczną Adamed wspólnie z Fundacją Marka Kamińskiego. Został podjęty z myślą o dorastających pacjentach z wrodzonymi wadami serca, po przebytych zabiegach operacyjnych w okresie dzieciństwa.. Swoją działalnością inicjatorzy przedsięwzięcia chcą poprawić jakość życia młodych osób oraz wesprzeć ich w okresie wkraczania w dorosłe życie.

W ramach programu w 2008 roku przygotowano raport. Wynika z niego, iż ponad 70 proc. Polaków uważa, że choroba serca utrudnia młodym osobom wejście w dorosłe życie. 

Eksperci programu „Nadzieja dla serc” przygotowali dziesięć porad, oto one:

1. Ucz pozytywnego myślenia
Metody terapeutyczne oparte na tzw. psychologii pozytywnej, terapiach komplementarnych i holistycznym postrzeganiu człowieka znacząco wpływają na poprawę stanu zdrowia. Są również niezbędnym uzupełnieniem procesu leczenia z wykorzystaniem medycyny konwencjonalnej.

2. Zachęcaj do podejmowania aktywności fizycznej
Prawie 50 proc. rodziców, którzy uczestniczyli w pierwszym etapie programu „Nadzieja dla serc” przyznało, że odczuwa lęk przed wykonywaniem wysiłku fizycznego przez dziecko. Tymczasem, jak przekonują lekarze specjaliści i fizjoterapeuci, podejmowanie aktywności ruchowej przez dziecko z chorobą serca jest niezmiernie istotne dla jego stanu zdrowia, poprawia wydolność fizyczną i tolerancję wysiłku oraz wpływa na rozwój i kondycję organizmu. Aktywność fizyczna pozwala zapobiegać chorobom układu naczyniowo-sercowego w dorosłym wieku.

3. Podkreślaj sukcesy i starania
Najczęstszym błędem rodziców jest porównywanie dziecka do lepszych. Tymczasem każde dziecko jest inne, tak jak różne są jego mocne i słabe strony. Podkreślaj jego sukcesy i starania. Przypomnij o wcześniejszych pozytywnych doświadczeniach związanych z rozwiązaniem trudnych sytuacji. Tego rodzaju wsparcie pomoże mu w walce z chorobą.

4. Wspieraj rozwój pasji
Zachęcanie dziecka do podejmowania nowych wyzwań to bodziec do dalszego rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń cennych i przydatnych w przyszłości. Pasje pomagają w budowaniu relacji społecznych. Dodatkowo dowartościowują i motywują do nowych poszukiwań oraz poznawania różnych obszarów życia. Pozwolą odnaleźć miejsce w grupie rówieśniczej pomimo choroby.

5. Motywuj do zdobycia kompleksowego wykształcenia
Nadmierna ochrona ze strony rodziców prowadzi często do ograniczania wysiłków intelektualnych dziecka. Tymczasem choroba serca nie powinna oznaczać rezygnacji z podjęcia np. studiów wyższych. Dalsze kształcenie jest dla młodej osoby bardzo ważne - pozwala na zbudowanie pozycji zawodowej oraz rozwój kariery zawodowej. Jak wynika z badań, 35 proc. Polaków nie wyobraża sobie współpracy zawodowej z osobą, u której rozpoznano choroby układu krążenia. Kompleksowe wykształcenie może pomóc nastolatkowi w późniejszej karierze zawodowej oraz budowaniu relacji ze współpracownikami.

6. Wspieraj w rozwiązywaniu problemów
Jak wynika z badania „Fakty i mity o chorobach serca u młodzieży” przeprowadzonego w ramach projektu „Nadzieja dla serc”, 70 proc. społeczeństwa uważa, że choroba serca utrudnia młodym osobom start w dorosłe życie (badanie przeprowadzone przez PBS DGA w październiku 2008 r. na próbie 1050 osób, reprezentatywnej dla dorosłych Polaków). Młody człowiek z chorobą serca ma różne problemy, dodatkowo wzmacniane przez pryzmat choroby, wkracza w dorosłość niejednokrotnie pełen obaw. Niezmiernie ważne jest wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz trudnych sytuacji.

7. Pozwól samodzielnie znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji
Dawanie dobrych rad i gotowych rozwiązań jest powszechnym błędem. Nazwij problem. Pozwól nastolatkowi znaleźć samodzielnie rozwiązanie trudnej sytuacji. Daj mu czas i akceptującą uwagę, zadaj naprowadzające pytania. Nie wyręczaj, wspieraj.

8. Ucz, jak radzić sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami istotnie wpływa na stan zdrowia. Okres dojrzewania bywa trudny ze względu na problemy emocjonalne związane z budowaniem własnej tożsamości. W przypadku osób, które doświadczyły poważnych chorób serca, operacji itp., obraz siebie i funkcjonowanie świata mogą być zaburzone oraz zniekształcone. Przykładowo, 30 proc. Polaków twierdzi, że będąc pracodawcami, niechętnie zatrudnialiby osoby z chorobami układu krążenia (badanie „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” przeprowadzone przez TNS OBOP 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat). Bardzo istotne jest, aby uczyć je, jak mają radzić sobie ze stresem, jak również kształtować osobowość, która umożliwia osiągnie celów, kreatywność i doświadczanie harmonii.

9. Rozmawiaj i słuchaj uważnie
Dorastający pacjenci z chorobami serca obciążeni są balastem problemów dodatkowych: psychologicznych, społecznych, samorealizacji, ekonomicznych (koszty leczenia, świadczenia socjalne), ukierunkowaniem własnej edukacji, wyborem zawodu itp. Dlatego ważna jest rozmowa z dzieckiem. Pomocne mogą być w tym zakresie konsultacje z psychologiem. Tymczasem 79 proc. rodziców dzieci z chorobami serca przyznało, że dziecko nie odbyło konsultacji z psychologiem. To, co dziecko słyszy, pozostaje w nieświadomości jako skrypty, przekonania i nieświadome programy na życie. Ważne jest nie tylko to, co słyszymy, ale też w jaki sposób jest to powiedziane. Podczas rozmowy z dzieckiem kształtujemy jego przekonanie o nim samym, o świecie, uczymy je budowania relacji z innymi ludźmi, jak również programujemy jego przyszłość.

10. Motywuj do samodzielności i rozwoju
Rodzicie dzieci  z chorobami serca często chronią je przed  nadmiernym wysiłkiem intelektualnym i przed podejmowaniem samodzielnych, niełatwych często decyzji. Tymczasem nadmierna ochrona przed wyzwaniami życia działa demotywująco - dziecko czuje się zwolnione z potrzeby wkładania wysiłku w działania, planowania oraz odpowiedzialności. 49 proc. respondentów uważa, że osoby u których rozpoznano choroby układu krążenia, nie mogą pracować równie wydajnie jak osoby zdrowe (badanie „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” przeprowadzone przez TNS OBOP 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat). Zmotywuj nastolatka do samodzielności, aby rozwijać w nim poczucie własnej wartości oraz ułatwić podejmowanie decyzji.
 
„Nadzieja dla serc” to program realizowany przez firmę farmaceutyczną Adamed wspólnie z Fundacją Marka Kamińskiego.

 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/34535


Zobacz również:
Bądź pierwszym, komentującym ten artykuł

Only registered users can write comments.
Proszę się zalogować.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »