Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

1,5% podatku dla OPP


Sam decyduj na jakie cele mają być przeznaczone Twoje podatki.

Możemy wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą 1,5 proc. naszego podatku, a przekazując jeden procent podatku na rzecz Stowarzyszenia “Razem”, ułatwiasz osobom z zespołem Downa funkcjonowanie w społeczeństwie.

Gdzie można zweryfikować, że Stowarzyszenie “Razem” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)?

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa “Razem” wpisane jest do bazy portalu organizacji pozarządowych: ngo.pl.

Jak przekazać 1,5% podatku dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Razem”?

Do deklaracji podatkowej wpisać  Numer KRS: 0000055381

Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1,5% kwoty podatku należnego

Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże nam dane podatnika – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1,5% podatku.

WSPIERAJĄ NAS