Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

O nas


Nasze Stowarzyszenie powstało w celu niesienia pomocy osobom z zespołem Downa oraz wspierania ich rodziców i opiekunów we wszystkich sferach i na każdym etapie życia. Ważnym aspektem naszej działalności jest pomoc w kompleksowej rehabilitacji i opiece medycznej.

Dzięki naszym staraniom Stowarzyszenie „Razem”, jako pierwsze w Polsce, uzyskało członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Syndromem Downa – EDSA.
Celem działania naszego Stowarzyszenia jest:
Integracja osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół z regionu Dolnego Śląska. Tworzenie bazy danych o lekarzach – specjalistach i placówkach medycznych zorientowanych na profesjonalną pomoc dzieciom z zespołem Downa. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia nowych placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Wsparcie procesu kształcenia oraz kreowanie nowych rozwiązań w zakresie edukacji.
Pomoc i konsultacja w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych.
Nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych.
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Organizujemy krajowe oraz międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone postępom w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci z zespołem Downa. Pozwala to nam na zdobywanie i udostępnianie istotnych informacji dotyczących funkcjonowania osób dotkniętych tą wadą genetyczną. Działania, jakie podejmujemy w kierunku usystematyzowania wiedzy medycznej na temat osób z zespołem Downa polegają na inicjowaniu spotkań rodziców z lekarzami, specjalistami, rehabilitantami. Stworzyliśmy schemat postępowania dla rodziców od momentu urodzenia się dziecka. Przygotowaliśmy listę, rekomendowanych przez rodziców, lekarzy – specjalistów, zajmujących się problematyką zespołu Downa. Nawiązujemy kontakty z lekarzami oraz z innymi stowarzyszeniami z Polski i ze świata, którzy poprzez stronę internetową prezentują nam nowe wiadomości odnośnie leczenia i wspomagania osób z trisomią chromosomu 21.
W ramach projektów dotyczących poprawy wizerunku osób z zespołem Downa oraz ich miejsca w społeczeństwie, wydajemy kalendarze ścienne, organizujemy wystawy plenerowe prezentujące pozytywny obraz osób niepełnosprawnych umysłowo. Organizujemy koncerty charytatywne znanych wykonawców na rzecz osób niepełnosprawnych, a także z udziałem osób niepełnosprawnych.

Zapoczątkowaliśmy program edukacyjny, który ma na celu ułatwienie rodzicom dostępu do przedszkoli lub szkół integracyjnych. W ramach tego projektu dążymy do poprawy warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Istotnym elementem działalności stowarzyszenia są spotkania integracyjne rodzin osób z zespołem Downa, na których wymieniamy informacje dotyczące spraw bieżących jak również problemów związanych z aspektami medycznymi i wychowawczymi.

Przekaż nam 1% podatku.

Prezes Andrzej Żabski
Wiceprezes Maja Tomanik
Członek zarządu Przemysław Gruszka
Członek zarządu Leszek Dziudzik
Skarbnik Anna Spisacka

WSPIERAJĄ NAS