Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

Klub Myszki Norki zaprasza dzieci na zajęcia sportowe


Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od 14 września w czwartki i piątki w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Zajęcia odbywać się będą w czwartki o godz. 17:00 (I grupa młodsza piłki nożnej) oraz 18:30 (szkółka siatkarska) oraz piątki o 17:00 (II gr. młodsza piłki nożnej) i 18:30 (gr. starsza piłki nożnej).

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych. Poprzez udział w zajęciach dzieci pełno- i niepełnosprawnych kształtuje się u nich postawa akceptacji i tolerancji wobec odmienności.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym:e.letyta@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać wybraną grupę, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej na stronie:
http://myszkanorka.pl/aktualnosc/szkolki-sportowe-we-wroclawiu-2/

WSPIERAJĄ NAS